Bina Ayat Dengan Kata Tunggal at Info Terkini

Info Terkini sebagai References website.

Bina Ayat Dengan Kata Tunggal. Penyelidikan tindakan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kebolehan murid dalam membina ayat tunggal jenis ayat penyata berdasarkan gambar. Struktur ayat tunggal tidak semestinya subjek mendahului predikat seperti ayat dasar. Predikat frasa nama • binaan frasa nama yang menjadi predikat sama seperti. Contoh ayat kata nama khas haiwan. Kerana ayat tunggal boleh mempunyai susunan yang berbeza iaitu predikat mendahului subjek. Dalam ayat ini, “dia” merupakan subjek iaitu kata ganti diri ketiga dan sangat pantas merupakan. Binaan ayat tunggal binaan predikat sarip_sirap.

Bina Ayat Dengan Kata Tunggal Polis Marin Tahun 2 malayendiq
Bina Ayat Dengan Kata Tunggal Polis Marin Tahun 2 malayendiq from malayendiq.blogspot.com

Kerana ayat tunggal boleh mempunyai susunan yang berbeza iaitu predikat mendahului subjek. Predikat frasa nama • binaan frasa nama yang menjadi predikat sama seperti. Binaan ayat tunggal binaan predikat sarip_sirap.

Bina Ayat Dengan Kata Tunggal Polis Marin Tahun 2 malayendiq

Struktur ayat tunggal tidak semestinya subjek mendahului predikat seperti ayat dasar. Binaan ayat tunggal binaan predikat sarip_sirap. Dalam ayat ini, “dia” merupakan subjek iaitu kata ganti diri ketiga dan sangat pantas merupakan. Struktur ayat tunggal tidak semestinya subjek mendahului predikat seperti ayat dasar.